Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Få innsikt på alle nivåer av skole og barnehage

Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Treff beslutninger med data og faglig refleksjon

Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Få data som understøtter trivsel og utvikling

 

Effektive og praksisrettede løsninger

Sikker, hurtig og lett tilgjengelig innsikt er avgjørende for forvaltningsarbeidet. Det får du med Hjernen&Hjertet som hjelper forvaltningen med å skape sammenheng og kvalitet i den offentlige service på opplæringsområdet.

Hjernen&Hjertet forbedrer sammenheng og kvalitet ved å:

  1. styrke den kommunale verdikjeden da det er fagpersonalets arbeide med verktøyene som skaper den relevante ledelsesinformasjon.

  2. leverer løpende og relevant ledelsesinformasjon som understøtter barnehagelovens og opplæringslovens formål om å fremme barn og unges trivsel, utvikling og læring.

Med utprøvde og sikre digitale løsninger bidrar Hjernen&Hjertet til å skape kvalitet ved å understøtte og automatisere en lang rekke prosesser og aktiviteter som danner grunnlag for løpende refleksjon og dialog på alle nivåer.

Les mer om våre moduler målrettet forvaltning

TOPI

TOPI (Tidlig oppsporing og innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematisk identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for å konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er et verktøy som understøtter barnehagens arbeid med arbeid med leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Undersøkelsen legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

Les mer om Trivselsundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelse

Rambøll er en erfaren leverandør av medarbeiderundersøkelser til norske og skandinaviske virksomheter. Undersøkelsen kan tilpasses lokale forhold og tidsaktuelle problemstillinger, gjennom tilvalgstemaer og egendefinerte spørsmål.

Les mer om Medarbeiderundersøkelse
 

Behandling av Persondata

Den kunnskap som kan skapes via Hjernen&Hjertet blir ikke bedre enn den informasjonen som kommer inn i systemet. Derfor er det også avgjørende at både barn, unge, foreldre og fagpersoner, som leverer data til systemet, opplever at behandlingen av persondataene er sikker.  

Hjernen&Hjertet bygger på en it-plattform, som er sikret etter alle kunstens regler. Data er i gode hender hos Hjernen&Hjertet.

Det kan du lese mer om ved å klikke på linken her:

> Les hvordan persondata skal behandles

 

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere kunnskap om Hjernen&Hjertets tilbud til barnehageområdet er du meget velkommen til å kontakte Clas Lenz. Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.

La oss ta en uforpliktende dialog

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.