Hjernen&Hjertet:

Bedre sammenheng i de kommunale tilbudene

Hjernen&Hjertet:

Styrk arbeidet med barn og unges trivsel, læring og utvikling

Hjernen&Hjertet:

Dataunderstøttet dialog som hever kvaliteten

Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning til understøttelse av arbeidet med vurdering og utvikling av kvalitet i den offentlige sektor.

Systemet kombinerer en rekke velfungerende praksisrettede verktøyer til arbeidet med barns læring, utvikling og trivsel med oppsamling og presentasjon av resultater på en enkel og operasjonell måte, målrettet barnehagelærere, lærere i skole, ledere og forvaltning.

Gjennom lettleste rapporter, hvor data visualiseres i figurer og grafer, kvalifiseres utgangspunktet for faglige dialoger og den videre handling i arbeidet med barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.


 

Hjelp på tvers av faggrupper

Hjernen&Hjeret bidrar til at barnehagelærere, skolelærere og ledere kan treffe informerte beslutninger i sitt daglige arbeid.

Systemet samler kunnskap om både det enkelte barn og barnegruppen. Det er også mulig å oppnå et samlet overblikk over barna i kommunen eller bydelen. Hjernen&Hjertet skaper på denne måten innsikt og verdi for en lang rekke faggrupper og interessenter. 

Som kommune har dere mulighet til å velge ut og sette sammen de modulene som understøtter deres fokus på utvikling, trivsel, læring og arbeidet med utvikling av kvaliteten på barnehage -og skoleområdet.

 

Løsninger som matcher dine utfordringer

Med moduler og fleksible alternativer får du og kollegene verktøyene du trenger for å løse dine daglige oppgaver. Klikk og se mer om området du jobber med.

Barnehage

Med Hjernen&Hjertet blir det enkelt å vurdere utvikling, læring og trivsel i barnehage både for det enkelte barn og barnegruppen som helhet.

Se løsninger for barnehage

Skole

Med utgangspunkt i erfaring fra praksis, faglig kunnskap og lovgivningens krav til vurdering og oppfølging, leverer Hjernen&Hjertet verktøy for innsikt og utvikling av læringsmiljøet og opplæringen.

Se løsninger for skole

Forvaltning

Sikker, hurtig og lett tilgjengelig innsikt er avgjørende for forvaltningsarbeidet. Med Hjernen&Hjertet får dere redskaper som understøtter tidseffektive prosesser på forvaltningsnivå.

Se løsninger for forvaltningen

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere kunnskap om Hjernen&Hjertets tilbud til barnehageområdet er du meget velkommen til å kontakte Clas Lenz. Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.

La oss ta en uforpliktende dialog

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.