Hjernen&Hjertet

Bedre sammenheng i de kommunale tilbudene

En sammenhengende innsats

Hjernen&Hjertet er en kvalitetsplattform hvor kommunen og barnehagene kan arbeide systematisk og målrettet med barns trivsel, utvikling og læring. Systemet består av flere brukervennlige og fagrettede verktøy som retter seg mot barnehagesektoren. Her gjøres kunnskap og innsikt lett tilgjengelig for både barnehagene og kommunen.

Systemet gjør det enkelt for kommunen og barnehagene å samle inn og lese resultater som er av betydning for barnehagenes arbeid. Dette gjøres gjennom lettleste rapporter, hvor data visualiseres i figurer og grafer, som styrker utgangspunktet for faglige dialoger og videre handling i arbeidet med barns trivsel, utvikling og læring.

Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning for oppvekstsektorens arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet i barnehagene.

Samarbeid på tvers av faggrupper

:

For å bidra til at barnehagelærere og ledere kan ta informerte beslutninger i sitt daglige arbeid, bygger verktøyene i Hjernen&Hjertet på forskning og eksisterende kunnskap.

Systemet samler informasjon om trivsel, læring og utvikling hos både det enkelte barn og barnegruppen i barnehagen. Videre kan kommunen trekke ut anonymisert data og få et overblikk over status i kommunen. Å tilgjengeliggjøre innsikt på ulike nivåer skaper verdi og utvikling for en lang rekke fagpersoner.

Kommunen kan selv velge ut og sette sammen moduler som passer deres fokusområder i arbeidet med utvikling av kvalitet på barnehageområdet.

Løsninger som passer deres utfordringer

 • Barnehage

  Få et felles språk i arbeidet med trivsel, utvikling og læring

 • Forvaltning

  Få innsikt på alle nivåer i barnehagesektoren

3 fakta om Hjernen&Hjertet

 • : Nærmere 20

  norske kommuner, og nesten samtlige danske kommuner, benytter en eller flere av modulene i Hjernen&Hjertet

 • : Ca. 2.500

  norske barn følges opp i en eller flere av modulene i Hjernen&Hjertet

 • : Over 1.500

  barnehageansatte i Norge har tilgang til Hjernen&Hjertet

Vil du vite mer?

 • Siri Storøy

  Manager