Hjernen&Hjertet

Bedre sammenheng i de kommunale tilbudene

Med Hjernen&Hjertet kan du over hele kommunen støtte målrettet arbeid med å utvikle kvalitet på barnehage- og skoleområdet. Kunnskap blir gjort lett tilgjengelig, relevant og oppdatert gjennom en rekke brukervennlige profesjonelle verktøy som adresserer helsevesen, barnehage, skole og administrasjon.

På denne måten kan du kvalifisere samtalen mellom fagpersoner, ledelse og politikere når det gjelder å prioritere ressurser, servicemål og retning i utvikling.

Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning til understøttelse av arbeidet med vurdering og utvikling av kvalitet i den offentlige sektor.

Systemet kombinerer en rekke velfungerende praksisrettede verktøyer til arbeidet med barns læring, utvikling og trivsel med oppsamling og presentasjon av resultater på en enkel og operasjonell måte, målrettet barnehagelærere, lærere i skole, ledere og forvaltning.

Gjennom lettleste rapporter, hvor data visualiseres i figurer og grafer, kvalifiseres utgangspunktet for faglige dialoger og den videre handling i arbeidet med barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Hjelp på tvers av faggrupper

:

Hjernen&Hjeret bidrar til at barnehagelærere, skolelærere og ledere kan treffe informerte beslutninger i sitt daglige arbeid.

Systemet samler kunnskap om både det enkelte barn og barnegruppen. Det er også mulig å oppnå et samlet overblikk over barna i kommunen eller bydelen. Hjernen&Hjertet skaper på denne måten innsikt og verdi for en lang rekke faggrupper og interessenter.

Som kommune har dere mulighet til å velge ut og sette sammen de modulene som understøtter deres fokus på utvikling, trivsel, læring og arbeidet med utvikling av kvaliteten på barnehage -og skoleområdet.

Løsninger som matcher dine utfordringer

 • Barnehage

  Få et felles språk om arbeidet med trivsel

 • Forvaltning

  Få innsikt på alle nivåer av skole og barnehage

3 facts om Hjernen&Hjertet

 • : 18

  kommuner og fylkeskommuner benytter et eller flere moduler fra Hjernen&Hjertet.

 • : 31 000

  barn gjennomfører Hjernen&Hjertet Trivselsundersøkelsen hvert år.

 • : 0-18 år

  er den aldersgruppe som Hjernen&Hjertets fagrettede moduler henvender seg til.

Vil du vite mer?

 • Siri Storøy

  Manager