Hjernen&Hjertet - Barnehage:

Få et felles språk om arbeidet med trivsel

Hjernen&Hjertet - Barnehage:

Oppfølging som sikrer kvaliteten i barnehagen

Hjernen&Hjertet - Barnehage:

Gjør det enkelt å leve opp til kravene for dokumentasjon

Les mer om Hjernen&Hjertets moduler til Barnehage

Hjernen&Hjertet består av en rekke moduler, som kan benyttes hver for seg eller som en samlet modell for kommunens arbeide med vurdering, dokumentasjon og utvikling av kvalitet i Barnehage. Les mere om de forskjellige moduler ved å klikke på dem nedenfor.

Dialog

Som et ledd i institusjonenes arbeid med å involvere foreldrene tilbyr Hjernen&Hjertet verktøyet Dialog. Med Dialog blir det mulig å understøtte foreldresamtalen og strukturere samarbeidet omkring det enkelte barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Les mer om Dialog

TOPI

TOPI (Tidlig Oppsporing og Innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematiske identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Tversplattform

Tversplattformen er en samarbeidsplattform, som understøtter det tverrfaglige samarbeide omkring et konkret barn. Med Tversplattform er det mulig å samle all relevant information og materiale fra forskjellige interessenter på ett og samme sted og således skape en koordinert innsats omkring barnets situasjon.

Les mer om Tversplattform

Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er et verktøy som understøtter barnehagens arbeid med leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Undersøkelsen legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

Les mer om Trivselsundersøkelsen

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere kunnskap om Hjernen&Hjertets tilbud til barnehageområdet er du meget velkommen til å kontakte Clas Lenz. Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.

La oss ta en uforpliktende dialog

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.