Hjernen&Hjertet - Videregående opplæring:

Effektiv oppfølging gjennom oppdatert kunnskap

Hjernen&Hjertet - Videregående opplæring:

Evidensbasert grunnlag for systemisk kvalitetsutvikling

Hjernen&Hjertet - Videregående opplæring:

Brukervennlige og fleksible systemer som fremme profesjonsutvikling

 

Understøtte praksis, dialogene og beslutningssituasjonene

Hjernen&Hjertet - Videregående Skole er en analyse- og rapporteringsplattform som bygger på pedagogisk kunnskap og forskning om god praksis for skole- og profesjonsutvikling.

I systemet publiseres innsamlet data som leveres til skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å understøtte praksis og de dialogene og beslutningssituasjonene som skolen.

Systemet består av over 500 forskjellige indikatorer som dekker:

 • Elevenes forutsetninger (skoleresultater fra grunnskolen)
 • Elevens og lærlingenes læringsmiljø (med blant annet data fra Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen) 
 • Elevens og lærlingenes læringsresultater (karakterer og karakterutvikling) 
 • Elevens progresjon i og gjennomføring av videregående opplæring 
 • Indikatorer som gjør det mulig å analysere skolens bidrag til elevenes læring
 • Data om hvordan det går med skolens lærlinger etter overgang til lære

Fordelene med Hjernen&Hjertet - Videregående opplæring:

Systemets brukervennlighet og fleksibilitet gir de beste forutsetningene for å utvikle den arbeidsgangen og systematikken som gir mening i konteksten til hver enkelt skole.

Fordele med systemet:

 • Systemet viser relevant og kvalitetssikret data fra ulike datakilder samlet på én plattform.
 • Systemet gir en unik fleksibilitet til å analysere alt fra skolens bidrag 
 • Systemet gir et evidensbasert grunnlag for å jobbe systematisk kvalitetsutvikling.
 • Systemet understøtter dialog og samarbeid om kvalitet på tvers av nivåer.
 • Modulene i Hjernen&Hjertet understøtter skolens arbeid med å utarbeide mål, utforme tiltak og vurdere måloppnåelse og områder for videreutvikling. Systemet gjør det mulig for alle brukere å fleksibelt utforme egne analyser og skape egne rapporter og utviklingsplaner.

Vi tilbyr regelmessig kurs og tilleggsytelser til Hjernen&Hjertet og bistår gjerne dersom du har spørsmål til systemet.

Les mer om våre tilleggsmoduler

Medarbeiderundersøkelse

Rambøll er en erfaren leverandør av medarbeiderundersøkelser til norske og skandinaviske virksomheter. Bare i løpet av de siste par årene har vi kartlagt hvordan over 40.000 offentlig ansatte i Norge opplever viktige sider ved sin arbeidssituasjon.

Kunnskapen fra disse undersøkelsene, kombinert med evidensbasert forskning danner utgangspunkt for spørreskjema og modell i vår medarbeiderundersøkelse.

Les mer

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering gir elever i ungdomsskole og videregående skoler muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen.

Les mer
 

Behandling av Persondata

Den kunnskap som kan skapes via Hjernen&Hjertet blir ikke bedre enn den informasjonen som kommer inn i systemet. Derfor er det også avgjørende at både barn, unge, foreldre og fagpersoner, som leverer data til systemet, opplever at behandlingen av persondataene er sikker.  

Hjernen&Hjertet bygger på en it-plattform, som er sikret etter alle kunstens regler. Data er i gode hender hos Hjernen&Hjertet.

Det kan du lese mer om ved å klikke på linken her:

> Les hvordan persondata skal behandles

 

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål, eller ønsker du ytterlige informasjon om våre verktøy for kvalitetsutvikling i videregående opplæring, er du velkommen til å ta kontakt med Clas Lenz. Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.

La oss ta en uforpliktende dialog

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.