|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsundersøkelse

Rambøll har utviklet et faglig konsept for undervisningsundersøkelser i Hjernen&Hjertet som gir elevene muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen. Spørreskjemaet som benyttes er forankret i etablert forskning om klasseledelse, undervisnings- og vurderingspraksis. Data og innsamlede resultater skal leveres til skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å bidra til å støtte den lokale kvalitetsutviklingen.

 
Medarbeidere Kristiansand
 

Fordeler med undervisningsundersøkelsen i Hjernen&Hjertet:

 • Minimalt med administrasjon – Rambøll henter elevuttrekket basert på halvårskarakterer fra Vigo. Dermed får skolen minimalt med arbeid i forbindelse med oppsett av undersøkelsen.  
 • Gir elevene muligheten til å vurdere undervisningspraksisen på skolen.
 • Kort og presist spørreskjema – Spørreskjemaet skal inneholde mange nok spørsmål til å gi en dekkende beskrivelse av undervisningspraksis og kort nok til at man opplever å ha tid til å gjennomføre det. Spørreskjemaet inneholder 15-17 spørsmål. 
 • Fleksibilitet og lokal valgfrihet - skolens administrator kan velge hvilke fag, trinn og klasser som skal være involvert i undersøkelsen. 
 • Enkel innlogging – elevene får individuelt tilpassede spørreskjemaer ved å logge inn i H&H med FEIDE-ID. 
 • Hierarkisk tilgangsstyring - skolens administrator kan gi lærere adgang til undersøkelsen og styre hvilke resultater lærerne har adgang til å se. 
 • Gir lærerne individuelle rapporter basert på data fra deres fag, klasser og grupper. 
 • Gir et evidensbasert grunnlag for å følge opp endringer i praksis.
 • Rapporter og utviklingsplaner kan kommenteres direkte i H&H-systemet, eksporteres til andre filformater eller skrives ut. 
 • Frekvens etter ønske og behov - elevene besvarer i utgangspunktet undervisningsundersøkelsen i februar måned hvert år, men skolene kan selv igangsette ekstra undersøkelser i løpet av året.
 • Lokal tilpasning - skolen kan i forbindelse med opprettelsen av ekstraundersøkelser, utforme opp til fem lokale spørsmål.

 

Kontakt

Har du behov for ytterligere informasjon må du gjerne kontakte oss.
Siri Storøy
Seniorkonsulent
T+47 920 51 223
Esiis@ramboll.com
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03