|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbeiderundersøkelse

Rambøll er en erfaren leverandør av personal-, og medarbeiderundersøkelser til norske og skandinaviske organisasjoner. Bare i løpet av de siste par årene har vi kartlagt hvordan over 40.000 offentlig ansatte i Norge opplever viktige sider ved sin arbeidssituasjon. Kunnskapen fra disse undersøkelsene, kombinert med evidensbasert forskning danner utgangspunkt for spørreskjema og modell i vår Personalundersøkelse.

 
 

Fordelene med medarbeiderundersøkelsen til Rambøll:

  • Fylkeskommunen får en medarbeiderundersøkelse som er bygget på oppdatert forskning om driverne for trivsel og engasjement på arbeidsplassen.
  • Samtidig får fylkeskommunen en undersøkelse som kan tilpasses lokale forhold og tidsaktuelle problemstillinger, gjennom tilvalgstemaer og egendefinerte spørsmål. Dette styrker opplevelsen av undersøkelsen som relevant og tilpasset, blant de som deltar.
  • Rambøll administrerer den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, slik at fylkeskommunen kan konsentrere seg om aktiv bruk av resultatene.
  • Resultatene presenteres på en pedagogisk måte, som identifiserer viktige styrker og utviklingsområder. Resultatene gjøres tilgjengelig både i PDF-format for presentasjon og utskrift, samt i H&H portalens Resultater.
  • All resultater gjøres hierarkisk tilgjengelig. Ledere på ulike nivå vil ha tilgang til resultatene fra alle enheter innen eget ansvarsområde.
  • Felles undersøkelse gir muligheter. I H&H kan fylkeskommunene sammenligne resultater fra personalundersøkelsen på tvers av fylker.
  • Rambøll garanterer at anonymitet og generelle føringer rundt personvern ivaretas i undersøkelsen.
  • Resultatene understøttes av skriftlige veiledninger av beste praksis for ansvarliggjøring og involvering av ledere og medarbeidere, samt oppfølging av resultatene.

 

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Arnt Olaf Storeng
Arnt Olaf Storeng
Managing Consultant
T+47 945 26 452
Earntolaf.storeng@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03