|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videregående opplæring

Hjernen&Hjertet - videregående skole er en IT-plattform som bygger på pedagogisk kunnskap og forskning om god praksis for skoleutvikling.

I systemet publiseres innsamlet data som leveres til skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å understøtte praksis og de dialogene og beslutningssituasjonene som skolen opplever daglig.

 
Studenter
 

Fordelene med systemet:

  • Systemet viser relevant, kvalitetssikret data fra ulike datakilder samlet på én plattform.
  • H&H gir et evidensbasert grunnlag for å jobbe systematisk kvalitetsutvikling.
  • H&H understøtter dialog og  samarbeid om kvalitet på tvers av nivåer. 
  • Modulene i H&H understøtter det fylkeskommunale arbeidet med å utarbeide mål, utforme tiltak og vurdere måloppnåelse og områder for videreutvikling. Systemet gjør det mulig for fylkene og skolene å utforme og analysere sine egne rapporter og utviklingsplaner.

Systemets brukervennlighet og fleksibilitet gir de beste forutsetningene for å utvikle den arbeidsgangen og systematikken som gir mening i konteksten til hver enkelt skole.

Vi tilbyr regelmessig kurs og tilleggsytelser til Hjernen&Hjertet og bistår gjerne dersom du har spørsmål til  systemet.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
Rambøll er en erfaren leverandør av personal-, og medarbeiderundersøkelser til norske og skandinaviske organisasjoner. Bare i løpet av de siste par årene har vi kartlagt hvordan over 40.000 offentlig ansatte i Norge opplever viktige sider ved sin arbeidssituasjon. Kunnskapen fra disse undersøkelsene, kombinert med evidensbasert forskning danner utgangspunkt for spørreskjema og modell i vår Personalundersøkelse.

UNDERVISNINGSUNDERSØKELSE
Rambøll har utviklet et faglig konsept for undervisningsundersøkelser i Hjernen&Hjertet som gir elevene muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen. Spørreskjemaet som benyttes er forankret i etablert forskning om klasseledelse, undervisnings- og vurderingspraksis. Data og innsamlede resultater skal leveres til skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å bidra til å støtte den lokale kvalitetsutviklingen.

Kontakt

Ønsker du høre mer om våre løsninger for videregående skole? Ta kontakt! 
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
Siri Storøy
Managing Consultant
T+47 920 51 223
Esiri.storoy@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03