|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videregående opplæring

Hjernen&Hjertet - videregående skole er en IT-plattform som bygger på pedagogisk kunnskap og forskning om god praksis for skoleutvikling.

I systemet publiseres innsamlet data som leveres til skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert måte – med sikte på å understøtte praksis og de dialogene og beslutningssituasjonene som skolen opplever daglig.

 
Studenter
 

Fordelene med systemet:

  • Systemet viser relevant, kvalitetssikret data fra ulike datakilder samlet på én plattform.
  • H&H gir et evidensbasert grunnlag for å jobbe systematisk kvalitetsutvikling.
  • H&H understøtter dialog og  samarbeid om kvalitet på tvers av nivåer. 
  • Modulene i H&H understøtter det fylkeskommunale arbeidet med å utarbeide mål, utforme tiltak og vurdere måloppnåelse og områder for videreutvikling. Systemet gjør det mulig for fylkene og skolene å utforme og analysere sine egne rapporter og utviklingsplaner.

Systemets brukervennlighet og fleksibilitet gir de beste forutsetningene for å utvikle den arbeidsgangen og systematikken som gir mening i konteksten til hver enkelt skole.

Vi tilbyr regelmessig kurs og tilleggsytelser til Hjernen&Hjertet og bistår gjerne dersom du har spørsmål til  systemet.

Kontakt

Har du behov for ytterligere informasjon må du gjerne kontakte oss.
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 9591 8869
Eclas.lenz@ramboll.com
Siri Storøy
Managing Consultant
T+47 9205 1223
Esiri.storoy@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll