Få elevernes perspektiv

Undervisningsevaluering gir elever i ungdomsskole og videregående skoler muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen.

Spørreskjemaet som benyttes er forankret i etablert forskning om klasseledelse, undervisnings- og vurderingspraksis.

Data og innsamlede resultater leveres til skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorienter måte.

Evidensbasert grunnlag for utvikling

Undervisningsevaluering gir: 

 • Minimalt med administrasjon: Rambøll henter elevuttrekket basert på halvårskarakterer fra Vigo. Dermed får skolen minimalt med arbeid i forbindelse med oppsett av undersøkelsen.  
 • Elevene muligheten til å vurdere undervisningspraksisen på skolen gjennom et kort og presist spørreskjema: Spørreskjemaet skal inneholde mange nok spørsmål til å gi en dekkende beskrivelse av undervisningspraksis og kort nok til at man opplever å ha tid til å gjennomføre det.
 • Fleksibilitet og lokal valgfrihet: Skolens administrator kan velge hvilke fag, trinn og klasser som skal være involvert i undersøkelsen. 
 • Enkel innlogging: Elevene får individuelt tilpassede spørreskjemaer ved å logge inn i Hjernen&Hjertet med FEIDE-ID. 
 • Hierarkisk tilgangsstyring: Skolens administrator kan gi lærere adgang til undersøkelsen og styre hvilke resultater lærerne har adgang til å se. 
 • Lærerne individuelle rapporter basert på data fra deres fag, klasser og grupper. 
 • Et evidensbasert grunnlag for å følge opp endringer i praksis.
 • Frekvens etter ønske og behov: Elevene besvarer i utgangspunktet undervisningsundersøkelsen i februar måned hvert år, men skolene kan selv igangsette ekstra undersøkelser i løpet av året.
 • Lokal tilpasning: Skolen kan i forbindelse med opprettelsen av ekstraundersøkelser, utforme opp til fem lokale spørsmål.

Kort om Undervisningsevaluering

 • Formål: Å vurdere og dokumentere klassens læringsmiljø og lærers undervisningspraksis. 

 • Målrettet: Elevene i alderen 13-18 år.

 • Utfylles av: Elevene.

 • Bakgrunn: Verktøyet er utviklet i samarbeid med Møre og Romsdal og Hordaland Fylkeskommune.

Les mer om andre moduler

Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er et verktøy som understøtter barnehagens arbeid med arbeid med leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Undersøkelsen legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

Les mer om Trivselsundersøkelsen

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for å konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Undervisningsevaluering, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.