|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trivselsundersøkelse

Rambøll Management Consulting tilbyr Trivselsundersøkelse som nytt verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn i 1. til 4. klasse. Undersøkelsen legger til rette for at lærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

 
 

FORDELER MED VERKTØYET

Det talende spørreskjema
Rambølls Trivselsundersøkelse er utformet med et talende spørreskjema som sikrer at alle barn i målgruppen kan gjennomføre undersøkelsen uten å kunne lese. Dermed får alle barna muligheten til å si sin mening om trivselen på skolen. Spørsmålene er tilpasset barnets alder, forståelse og kontekst. Undersøkelsen er laget i samarbeid med forskning, ansatte i skole samt barna selv. Undersøkelsen er grundig testet ut.

Validerte resultater
Trivselsundersøkelsesvektøyet gir validerte resultater om leke- og læringsmiljøet i skolen. Alle spørsmålene er validert statistisk – slik at vi er sikre på at barna forstår spørsmålene og svarer konsistent. Spørreskjemaene har god målesikkerhet. Undersøkelsen legger til rette for at lærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

Sikrer barnas personvern og integritet
Trivselsundersøkelsen sikrer barnets personvern og anonymitet. Barnets ID og besvarelse er ikke knyttet sammen. Videre sikrer sensitivitetsregler at ingen resultater vises i utvalg med færre enn fem respondenter.

Digitale løsninger
Undersøkelsen gjennomføres i en nettbasert løsning. Løsningen er meget fleksibel, og oppfyller krav til universell utforming på nett. Både selve spørreskjemaet og rapporteringsportalen for brukere er tilgjengelig i de vanligste nettleserne, både på PC, nettbrett, og også smarttelefon. Dette gir mulighet for en enkel og brukervennlig administrasjon av undersøkelsen. 

Virksomhetstilpassede rapporteringer
Systemet inneholder en brukervennlig rapporteringsmodul som gir skolens ansatte tilgang til å analysere resultater, sammenhenger og trender i egen virksomhet.Virkomhetstilpassede rapporteringer sikrer enkel oppfølging av resultatene. 

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03