Talende spørreskjema med fargeikoner

Trivselsundersøkelsen er utformet med et talende spørreskjema som sikrer at alle barn i målgruppen kan gjennomføre undersøkelsen uten å kunne lese.

Dermed får alle barna muligheten til å si sin mening om trivselen på skolen.

Spørsmålene er tilpasset barnets alder, forståelse og kontekst. Undersøkelsen er laget i samarbeid med forskning, ansatte på skole samt barna selv. Undersøkelsen er grundig testet ut.

Gir grunnlag for videre arbeid

Du vil oppleve mange fordeler ved å bruke trivselsundersøkelsesvektøyet. Med vektøyet kan fagfolk:

  • Gir validerte resultater om leke- og læringsmiljøet i ved skolen. Alle spørsmålene er validert statistisk – slik at vi er sikre på at barna forstår spørsmålene og svarer konsistent. Spørreskjemaene har god målesikkerhet. 
  • Legger til rette for at lærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.
  • Sikrer barnets personvern og anonymitet. Barnets ID og besvarelse er ikke knyttet sammen. Videre sikrer sensitivitetsregler at ingen resultater vises i utvalg med færre enn fem respondenter.
  • Gjennomføres i en nettbasert løsning. Løsningen er meget fleksibel, og oppfyller krav til universell utforming på nett. Både selve spørreskjemaet og rapporteringsportalen for brukere er tilgjengelig i de vanligste nettleserne, både på PC, nettbrett, og også smarttelefon. Dette gir mulighet for en enkel og brukervennlig administrasjon av undersøkelsen. 
  • Inneholder en brukervennlig rapporteringsmodul som gir skolens ansatte tilgang til å analysere resultater, sammenhenger og trender i egen virksomhet. Virkomhetstilpassede rapporteringer sikrer enkel oppfølging av resultatene.

Kort om Trivselsundersøkelsen

  • Formål: Å vurdere og dokumentere barnegruppens trivsel og relasjoner i skolen.

  • Målrettet: Barn i alderen 6-10 år.

  • Utfylles av: Elevene.

  • Tidsforbruk: Snitt 10 minutter per elev.

  • Bakgrunn: Verktøyet er utviklet i samarbeid med Oslo Kommune.

Les mer om andre moduler til skole

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering gir elevene muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen. Spørreskjemaet som benyttes er forankret i etablert forskning om klasseledelse, undervisnings- og vurderingspraksis.

Les mer om Undervisningsevaluering

Dialog

Som et ledd i institusjonenes arbeid med å involvere foreldrene tilbyr Hjernen&Hjertet verktøyet Dialog. Med Dialog blir det mulig å understøtte foreldresamtalen og strukturere samarbeidet omkring det enkelte barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Les mer om Dialog

Benedikte Bakkeby Øverli

Konsulent

T: +47 993 77 933

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Trivselsundersøkelsen, kan Benedikte kontaktes for en uforpliktende dialog.