|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse og Trivsel

Med Rambøll Helse og Trivsel kan du på en enkel og fleksibel måte gjennomføre obligatoriske trivselsmålinger i grunnskolen. Rambøll sin løsning skiller seg ut på flere vesentlige parametere fra andre trivselsverktøy på markedet og skaper økt verdi i arbeidet med trivsel i grunnskolen.

 
 

Rambøll Helse og Trivsel er utviklet sammen med de danske forskerne Hans Henrik Knoop og Kjeld Poulsen. Med verktøyet innhentes informasjon om helsen, trivselen og progresjonen til eleven. Rapporteringen kan gjøres på både individ – og klasse, skole og kommunenivå.

Fokus på tidlig sporing og sammenheng på barnehageområdet
Når en elev avgir et bekymringsfullt svar på spørsmålene om helse, trivsel eller læring "markeres" de automatisk i systemet. På bakgrunn av besvarelsen kan fagpersonalet, gjennom verktøyets ressursprofil, konkretisere bekymringen. Ressursprofilen er bygget på en slik måte at den kan anvendes til tverrfaglige møter og i siste instans danne utgangspunkt for underretninger og besøk til PPT eller liknende.

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03