Mer konkret og nyansert dialog

Ressursvurdering gjør det enkelt for deg, som er tett på barnet i hverdagen, å nyansere og dokumentere en bekymring omkring et barns trivsel og utvikling. Formålet med Ressursvurdering er å oppnå kunnskap om, hvilke forhold omkring barnet, som har betydning (dvs. er en ressurs eller en utfordring) for barnets trivsel og utvikling.

Metoden gjør det enkelt for deg som fagperson å beskrive din bekymring i saksbehandlings- og utredningsmetoden ICS, som utgangspunkt for videre dialog med PPT, logoped eller lignende.

Understøtter tverrfaglig samarbeid

Ressursprofilen kan anvendes i barnehage og skole og gir mulighet for å beskrive konkrete bekymringer knyttet til det enkelte barn. Ressurser og bekymringer registreres på en strukturert måte, som følger systematikken i ICS, og som understøtter det sosialpedagogiske arbeide ut fra SOS-metoden.

Ressursprofilen som utarbeides, er målrettet samtalen i det tverrfaglige samarbeide omkring barnet, men kan også benyttes som en del av Barnehage og skolers interne arbeide med barn som har bruk for ekstra støtte. 

I Ressursvurderingen vurderer fagpersonalet ressurser og bekymringer, som har betydning for barnets utvikling og trivsel innenfor temaene:

  • Utvikling og adferd
  • Fritidsforhold og vennskap 
  • Læring
  • Sunnhet og helse
  • Familieforhold og foreldrerelasjoner

Mål og oppfølging fastsettes og beskrives direkte i systemet gjennom verktøyet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer at all kunnskap er samlet et sted. Systemet understøtter elektronisk overlevering av materiale både i og imellom barnehage og skole, når kommunens retningslinjer for gjeldende samtykkeregler er oppfylt. 

Kort om Ressourcevurdering

  • Formål: Å handle på og konkretisere bekymringer for et barns utvikling og trivsel. At effektivisere og forbedre kommunale prosesser.

  • Målrettet: Barn og unge i alderen 0 til 18 år.

  • Utfylles av: Fagpersonale som omgås barnet i hverdagen.

  • Bakgrunn: Utviklet med utgangspunkt i det danske Socialministeriets ICS-trekant, hvor 2 ut av 3 sider inndras. 

Les mer om andre moduler

TOPI

TOPI (Tidlig oppsporing og innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematisk identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Dialog

Som et ledd i institusjonenes arbeid med å involvere foreldrene tilbyr Hjernen&Hjertet verktøyet Dialog. Med Dialog blir det mulig å understøtte foreldresamtalen og strukturere samarbeidet omkring det enkelte barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Les mer om Dialog

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Ressursvurdering, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.