|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsplattform

Rambøll har laget en læringsplattform (LMS) som forenkler, effektiviserer og øker kvaliteten på alle arbeidsprosesser som har betydning for elevenes læring og trivsel på skolen  - hele veien fra planlegging av undervisningen til kommunale effektevalueringer. 
 

Rambøll Læring er utviklet med utgangspunkt i den nyeste forskning og i tett samarbeid med praktikere i en rekke kommuner. Læringsplattformen hviler på et solid teoretisk fundament bygget på John Hattie og Vivian Robinsons forskning, Jan Tønnesvangs teori om kvalifisert selvbestemmelse og Blooms reviderte taksonomi for oppstilling av læringsmål.

Rambøll Læring har særlig fokus på følgende områder: 

  • Understøtte eleven sin forståelse for arbeidet med mål i undervisningen ved å trene elevene fra 0. – 10. klasse i å sette opp egne læringsmål, arbeide mot målene og evaluere egne resultater.
  • Hjelpe læreren med vurderingen av læring på klasse- og elevnivå.
  • Mulighet for å dele nivå basert på læringsmål og ’tegn på læring’ etter Blooms reviderte taksonomi og dermed mulighet for å støtte elevene i valg av ambisjonsnivå i arbeidet med konkrete læringsmål og ’tegn på læring’.
  • Stor fleksibilitet i planleggingen av timeplaner.
  • Effektiv arbeidsflyt i dialogen mellom lærer, elev, foreldre og annet fagpersonale omkring elevens læring i det enkelte fag og i løpet av skoleåret på tvers av fag og timer.
  • Understøtte arbeidet med elevens dannelse og allsidige utvikling på samme ambisiøse måte som arbeidet med det faglige innholdet. Samtidig har arbeidet med allsidig utvikling en god sammenheng med temaene i barnehagenes rammeplan.
  • Automatisk produksjon av ledelseinformasjon målrettet dialogen mellom lærerne og skoleledelsen rundt kvaliteten i undervisningen og relasjonen til elevene. Systemet gir mulighet for å sammenstille harde data (karakterer, fravær, elevtall), med læringsplattformens egne tall (progresjon og måloppnåelse) og mykere tall (trivsel, motivasjon og elevenes tilfredshet med lærernes undervisning osv.)

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03