|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnskole

Hjernen&Hjertet – Grunnskole er Rambøll sitt sammenhengende system for kvalitetsutvikling på skoleområdet. Med utgangspunkt i praksis, innsikt om kvalitet og utvikling, samt lovens krav til mål, dialog og dokumentasjon – bindes praksisverktøy sammen med behovet for kommunal oppfølging i Hjernen&Hjertet. 
 

Hjernen&Hjertet – Grunnskole understøtter aktivitetene og prosessene som danner grunnlag sammenhengende arbeid med læring, trivsel, utvikling og dokumentasjon av kvalitet i grunnskolen.

Systemet samler og sammenstiller data fra en rekke kilder slik at det blir enkelt for de ansatte å få oversikt over kvalitetsarbeidet på skolen. I systemet får enkeltpersoner og grupper tilgang til alt fra prøveresultater og kartleggingsprøver til undervisningsundersøkelser og elevundersøkelser.

De oversiktlige dashbordene og brukervennlige funksjonene i systemet gjør det effektivt og enkelt for skoleledere å få oversikt over utvilingen på skolen. I tillegg finnes en rekke enkle funksjoner som gjør at arbeid med analyser og rapporter tar minimalt med tid slik at skoleledere frigjør tid til refleksjon, dialog og utvikiglingstiltak.

DOKUMENTASJON
Rambøll har utviklet en samlet kvalitetsmodell for arbeid og utvikling av kvalitet i grunnskolen. Samtidig understøtter systemet overvåkning av lokale og nasjonale mål. Rambøll Dokumentasjon samler alle data og resultater i  én samlet database, hvor resultater enkelt kan hentes ut og anvendes som grunnlag for refleksjon og dialog på alle nivåer - fra forvaltning til den enkelte skole. 

HELSE OG TRIVSEL
Med Rambøll Helse og Trivsel kan du på en enkel og fleksibel mate gjennomføre obligatoriske trivselsmålinger i grunnskolen. Rambøll sin løsning skiller seg ut på flere vesentlige paramatere fra andre trivselsverktøy på markedet og skaper økt verdi i arbeidet med trivsel i grunnskolen.

TRIVSELSUNDERSØKELSE
Rambøll Management Consulting tilbyr Trivselsundersøkelse som nytt verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn i 1.-4 klasse. Undersøkelsen legger til rette for at lærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

LÆRINGSPLATTFORM
Rambøll har laget en læringsplattform (LMS) som forenkler, effektiviserer og øker kvaliteten på alle arbeidsprosesser som har betydning for elevenes læring og trivsel på skolen  - hele veien fra planlegging av undervisningen til kommunale effektevalueringer


Kontakt

Ønsker du høre mer om våre løsninger for grunnskole? Ta kontakt! 
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03