|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnskole

Hjernen&Hjertet – Skole er Rambøll sitt sammenhengende system for kvalitetsutvikling på skoleområdet. Med utgangspunkt i praksis, innsikt om kvalitet og utvikling, samt lovens krav til mål, dialog og dokumentasjon – bindes praksisverktøy sammen med behovet for kommunal oppfølging i Hjernen&Hjertet. 
 

Hjernen&Hjertet – Grunnskole understøtter aktivitetene og prosessene som danner grunnlag sammenhengende arbeid med læring, trivsel, utvikling og dokumentasjon av kvalitet i grunnskolen.

Systemet samler og sammenstiller data fra en rekke kilder slik at det blir enkelt for de ansatte å få oversikt over kvalitetsarbeidet på skolen. I systemet får enkeltpersoner og grupper tilgang til alt fra prøveresultater og kartleggingsprøver til undervisningsundersøkelser og elevundersøkelser.

De oversiktlige dashbordene og brukervennlige funksjonene i systemet gjør det effektivt og enkelt for skoleledere å få oversikt over utvilingen på skolen. I tillegg finnes en rekke enkle funksjoner som gjør at arbeid med analyser og rapporter tar minimalt med tid slik at skoleledere frigjør tid til refleksjon, dialog og utvikiglingstiltak.

 

Ønsker du høre mer om våre løsninger for grunnskole? Ta kontakt!

Har du behov for ytterligere informasjon må du gjerne kontakte oss.
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 9591 8869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll