Hjernen&Hjertet - Skole:

Få innsikt i barnas trivsel, medvirkning og læring

Hjernen&Hjertet - Skole:

Sett fokus på dataunderstøttet utvikling

Hjernen&Hjertet - Skole:

Effektiv oppfølging via oppdatert kunnskap

 

En effektiv måte å utvikle skolen på

Hjernen&Hjertet – Skole understøtter en lang rekke av de aktiviteter og prosesser som danner grunnlaget for et sammenhengende arbeide med læring og trivsel samt utvikling og dokumentasjon av kvalitet i grunnskolen.

Med utgangspunkt i praksis, faglig kunnskap om kvalitet og utvikling samt lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentasjon bindes praksis verktøy på effektiv vis sammen med behovet for kommunal oppfølgning.

Les mer om våre moduler til Hjernen&Hjertet Skole

Dialog

Som et ledd i institusjonenes arbeid med å involvere foreldrene tilbyr Hjernen&Hjertet verktøyet Dialog. Med Dialog blir det mulig å understøtte foreldresamtalen og strukturere samarbeidet omkring det enkelte barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Les mer om Dialog

TOPI

TOPI (Tidlig oppsporing og innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematisk identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for å konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen er et verktøy som understøtter barnehagens arbeid med arbeid med leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Undersøkelsen legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

Les mer om Trivselsundersøkelsen

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering gir elevene muligheten til å uttale seg om sin opplevelse av undervisningen. Spørreskjemaet som benyttes er forankret i etablert forskning om klasseledelse, undervisnings- og vurderingspraksis.

Les mer om Undervisningsevaluering
 

Løsninger tilpasset dine behov

Hjernen&Hjertets moduler og verktøy kan benyttes enkeltvis, men de skaper enda større verdi når de benyttes som et sammenhengende kvalitetssystem. Resultater fra forskjellige moduler bidrar med kunnskap om ulike aspekter ved det enkelte barn, barnegruppen og læringsmiljøet. Hjernen&Hjertet gir bred kunnskap og dyp innsikt på flere nivåer.

Hjernen&Hjertet er en samlet it-plattform hvor både barnehage og skole sammen kan skape et solid kunnskapsgrunnlag om barn og elevers trivsel, læring, utvikling og allsidig dannelse. Kunnskap bygges gjennom fagpersoners bruk av systemets forskjellige moduler og foreldre og barn kan involveres etter ønske.

Les mer om hva Hjernen&Hjertet kan tilby til:

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere kunnskap om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet er du meget velkommen til å kontakte Clas Lenz. Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.

La oss ta en uforpliktende dialog

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.