|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjernen&Hjertet er Rambøll sitt system for understøttelse av kvalitetsarbeid og kvalitetsdokumentasjon i kommunesektoren. Systemet IT-understøtter ledende praksisverktøy og samler data på ett sted, slik at barnehager og skoler kan hente beslutningsorientert informasjon på alle nivåer i kommunen - fra fagpersonalet i enhetene til det politiske nivå.

 
 

Vi er konstant på jakt etter nye verktøy til nytte for praksis slik at innbyggerne får et optimalt tilbud. Samtidig hever vi fortløpende kvaliteten på styrings-og forvaltningsdokumentene vi kan levere på bakgrunn av den dataen som innsamles i Hjernen&Hjertet.

Praksis og forskning

I arbeidet med å utvikle Hjernen&Hjertet er vi alltid på jakt etter nye samarbeidsrelasjoner med praktikere og forskere.

Når vi samler de beste skandinaviske praktikerne og de dyktigste forskerne kan vi levere løsninger i verdensklasse. Den kunnskapen som oppstår når praksis og forskning møtes omsetter vi til handlingsorienterte verktøy som leverer unik viten til praksis og strukturert ledelsesinformasjon til alle ledelsesnivåer.

Historien kort

Hjernen&Hjertet sin historie strekker seg tilbake til 2000 hvor Rambøll startet utviklingen av spørreskjemasystemet "SurveyXact", som i dag er blant de mest utbredte spørreskjemasystemene i Skandinavia.

I perioden 2006 til 2010 begynte fagkonsulentene i Rambøll å benytte SurveyXact til å understøtte forskjellige forskningsprosjekter. I forbindelse med dette etterspurte de flere muligheter for styring av datainnsamlingene, gjentakelse av målinger, desentral administrasjon av målinger, automatiske uttrekk av rapporter mm.

I 2012 ble Hjernen&Hjertet etablert med ønsket om å lage et samlet IT-system som understøtter arbeidet med å levere, utvikle og dokumentere kvaliteten på tjenestene i offentlig sektor. Målsettingen var å samle en rekke praksisverktøy og benytte den innsamlede dataen til å levere beslutingsorientert informasjon til bade fagpersonale, ledere og kommunene.

Siden august 2015 har mer enn 50% av kommunene i Danmark benyttet en eller flere moduler fra systemet. Siden utgangen av 2014 har mer enn 25% av Danmarks kommuner benyttet systemet som et strategisk verktøy i arbeidet med utvikling og dokumentasjon av kvalitet.

 

 

 

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03