Øke kvaliteten på arbeidet med barn og unge

Rambøll har utviklet et brukervennlig IT-system som understøtter kvalitetsutvikling i skole- og barnehagesektoren – Hjernen&Hjertet.

Systemet er satt sammen av en rekke moduler som enten kan benyttes selvstendig eller som en samlet strategisk plattform for arbeid med kvalitetsutvikling.

Målet med Hjernen&Hjertet er å gjøre arbeidet fra måling til handling til en mer overkommelig prosess, og dermed øke kvaliteten på arbeidet med barn og unge.

Løsninger som matcher dine utfordringer

Med moduler og fleksible alternativer får du og kollegene verktøyene du trenger for å løse dine daglige oppgaver. Klikk og se mer om området du jobber med.

Barnehage

Med Hjernen&Hjertet blir det enkelt å vurdere utvikling, læring og trivsel i barnehage både for det enkelte barn og barnegruppen som helhet.

Se løsninger for barnehage

Skole

Med utgangspunkt i erfaring fra praksis, faglig kunnskap og lovgivningens krav til vurdering og oppfølging, leverer Hjernen&Hjertet verktøy for innsikt og utvikling av læringsmiljøet og opplæringen.

Se løsninger for skole

Forvaltning

Sikker, hurtig og lett tilgjengelig innsikt er avgjørende for forvaltningsarbeidet. Med Hjernen&Hjertet får dere redskaper som understøtter tidseffektive prosesser på forvaltningsnivå.

Se løsninger for forvaltningen

Modell for arbeid med kvalitet

Kommuner og organisasjoner som velger å arbeide med Hjernen&Hjertet som strategisk utviklingsplattform oppnår en rekke fordeler. Systemet setter sammen informasjon fra alle modulene og eksterne datakilder og understøtter praksis, ledere og den kommunale forvaltningen i arbeidet med å dokumentere og kommunisere kvalitet. 

Vi ønsker å gjøre arbeidet fra måling til handling til en overkommelig og automatisert prosess, slik at tiden kan brukes på utviklingsinitiativer både på den enkelte institusjon og på kommune- og forvaltningsnivå. Dette mener vi er verdiskapende arbeid.

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere kunnskap om Hjernen&Hjertets tilbud er du meget velkommen til å kontakte Clas Lenz.

Gjennom flere år har Clas arbeidet med Hjernen&Hjertet. Han har vært med på å utvikle modulene og kjenner systemet inngående.