|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Hjernen&Hjertet

Rambøll har utviklet et brukervennlig IT-system som understøtter kvalitetsutvikling i skole- og barnehagesektoren – Hjernen&Hjertet. Systemet er satt sammen av en rekke moduler som enten kan benyttes selvstendig eller som en samlet strategisk plattform for arbeid med kvalitetsutvikling. Målet med Hjernen&Hjertet er å gjøre arbeidet fra måling til handling til en mer overkommelig prosess, og dermed øke kvaliteten på arbeidet med barn og unge.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg eller les mer om systemet nedenfor.

 
 BARNEHAGE

Hjernen&Hjertet - Barnehage hjelper kommuner  med å skape sammenheng i
arbeidet med kvalitetsutvikling. Systemet understøtter oppfølging på de viktigste
kvalitetsparameterne for god kvalitet og understøtter prosesser som danner
grunnlag for løpende refleksjon og dialog - på alle nivåer i kommunen.
Les mer om dette her.

GRUNNSKOLE
Hjernen&Hjertet – Skole er Rambøll sitt sammenhengende system for
kvalitetsutvikling på skoleområdet. Med utgangspunkt i praksis, forskning
og kunnskap om kvalitet har vi utviklet et system som understøtter prosessene
som danner grunnlag for læring, trivsel, utvikling og dokumentasjon av kvalitet i grunnskolen.
Les mer om dette her. 

VIDEREGÅENDE SKOLE
Hjernen&Hjertet - VGO er en IT-plattform som bygger på kunnskap og
forskning om god praksis for skoleutvikling.I systemet publiseres data for
skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert
måte – med sikte på å understøtte praksis og beslutningssituasjonene som skolen opplever daglig.
Les mer om dette her. 

 

 

MODELL FOR ARBEID MED KVALITET

Kommuner og organisasjoner som velger å arbeide med Hjernen&Hjertet som strategisk utviklingsplattform oppnår en rekke fordeler. Systemet setter sammen informasjon fra alle modulene og eksterne datakilder og understøtter praksis, ledere og den kommunale forvaltningen i arbeidet med å dokumentere og kommunisere kvalitet. 

Vi ønsker å gjøre arbeidet fra måling til handling til en overkommelig og automatisert prosess, slik at tiden kan brukes på utviklingsinitiativer både på den enkelte institusjon og på kommune-og forvaltningsnivå. Dette mener vi er verdiskapende arbeid!

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03