|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når pedagogikk møter data

Med alle de forskjellige verktøyene i Hjernen&Hjertet kan barnehager arbeide målrettet med innsamling av data og dermed understøtte og forbedre den pedagogiske praksisen på en ny og bedre måte. I dag finnes det en hel del kunnskap om hva som virker og for hvem, men hvordan omsetter vi all denne kunnskapen til gode IT-verktøy som understøtter utvikling? Når Rambøll utviklinger verktøy i Hjernen&Hjertet tar vi utgangspunkt i en bestemt modell som tydeliggjør dilemmaene og utfordringene som kan eksistere på barnehageområdet.

 

Det krever stor forståelse og respekt for fagligheten og den konteksten som det pedagogiske arbeidet foregår i når det utvikles meningsfulle og gode verktøy til praksis. I Rambøll benytter vi ofte Bjørg Kjær sin modell til å sikre at vi får tatt hensyn til alle elementer i det pedagogiske praksisfeltet i utviklingen.

Bjørg Kjær definerer forskjellige "kamper" som eksisterer i det pedagogiske praksisfeltet. Hun mener at praktikere skal være i stand til å inkludere alle parametere og forholde seg til relasjonen mellom teori og praksis, samt mellom nærhet og distanse.

Med Hjernen&Hjertet er vi spesielt sterke i fornuftslandet. Her tilbyr vi refleksjons- og dokumentasjonsverktøy som tar utgangspunkt i den nyeste forskningen på området. Dette gjør vi dog med utgangspunkt i praksis for å understøtte handlingen der verdiskapningen skjer på en best mulig måte.

Ønsker du å vite mer om IT-systemet Hjernen&Hjertet og hvordan det kan understøtte kvalitetsarbeid? Ta kontakt med en av våre konsulenter.

 More information

Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03