|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversikt

Rambøll har utviklet et brukervennlig IT-system som understøtter kvalitetsutvikling
i skole- og barnehagesektoren. Systemet er satt sammen av en rekke moduler som
enten kan benyttes selvstendig eller som en samlet strategisk plattform for arbeid
med kvalitetsutvikling. Samlet understøtter modulene gode utviklingsdialoger samt 
innsamling og distribusjon av ledelsesinformasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg eller les mer om systemet nedenfor.

 
 

 

Hjernen&Hjertet - Barnehage hjelper kommuner  med å skape sammenheng
i arbeidet med kvalitetsutvikling. Systemet understøtter oppfølging på de viktigste
kvalitetsparameterne for god kvalitet og understøtter prosesser som danner grunnlag
for løpende refleksjon og dialog - på alle nivåer i kommunen.

 

Hjernen&Hjertet – Skole er Rambøll sitt sammenhengende system for
kvalitetsutvikling på skoleområdet. Med utgangspunkt i praksis, forskning
og kunnskap om kvalitet har vi utviklet et system som understøtter prosessene
som danner grunnlag for læring, trivsel, utvikling og dokumentasjon av kvalitet i grunnskolen.

 

Hjernen&Hjertet - VGO er en IT-plattform som bygger på kunnskap og
forskning om god praksis for skoleutvikling.I systemet publiseres data for
skoleeier og skolens personale på en meningsfylt, kvalifisert og handlingsorientert
måte – med sikte på å understøtte praksis og beslutningssituasjonene som skolen opplever daglig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 9591 8869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll