|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt om Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system som gjennom konsistent og systematisk måling hever kvaliteten i skoler og barnehager. Systemet er satt sammen av en rekke IT-moduler som kan benyttes hver for seg, eller sammen som en strategisk kvalitetplattform. Målet med Hjernen&Hjertet er å gjøre arbeidet fra måling til handling til en mer overkommelig prosess, og dermed øke kvaliteten på arbeidet med barn og unge.

 
 

INNLEDNING

Rambøll har med utgangspunkt i praksis, kunnskap om kvalitet og utvikling samt lovverkets krav til mål, dialog og dokumentasjon utviklet et brukervennlig IT-system, som på effektivt vis understøtter arbeidet med dokumentasjon i utdanningssektoren. Systemet er satt sammen av en rekke moduler som enten kan benyttes selvstendig eller som en samlet strategisk platform for kvalitetsutvikling. Samlet understøtter modulene gode utviklingsdialoger, innsamling og distribusjon av styringsinformasjon, samt dokumentasjon av kvalitet til bruk i kvalitetssikring. 

Rambøll har også bred erfaring med gjennomføring av bruker- og medarbeiderundersøkelser i privat og offentlig sektor. Resultatene fra disse målingene kan integreres i Hjernen&Hjertet slik at det kan genereres rapporter på tvers av tjenesteområder og moduler.

 

RAMBØLL SIN MODELL FOR ARBEID MED KVALITET

Kommuner og organisasjoner som velger å arbeide med Hjernen&Hjertet som strategisk utviklingsplattform oppnår en rekke fordeler. Systemet setter sammen informasjon fra alle modulene og eksterne datakilder og understøtter praksis, ledere og den kommunale forvaltningen i arbeidet med å dokumentere og kommunisere kvalitet. 

Vi ønsker å gjøre arbeidet fra måling til handling til en overkommelig og automatisert prosess, slik at tiden kan brukes på utviklingsinitiativer både på den enkelte institusjon og på kommune-og forvaltningsnivå. Dette mener vi er verdiskapende arbeid!

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll