Team

Medarbeiderundersøkelse med tilpasning til skole og barnehage

Virksomhetene får en medarbeiderundersøkelse som er bygget på oppdatert forskning om driverne for trivsel og engasjement på arbeidsplassen.

Samtidig får virksomhetene en undersøkelse som kan tilpasses lokale forhold og tidsaktuelle problemstillinger, gjennom tilvalgstemaer og egendefinerte spørsmål. Dette styrker opplevelsen av undersøkelsen som relevant og tilpasset, blant de som deltar. Videre har vi også laget spørsmål som er tilpasset arbeidshverdagen i skole og barnehage. Dette gjør at resultatene kan bidra til en bredere vurdering av leke- og læringsmiljøet i opplæringen.

Rambøll administrerer den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, slik at virksomheten kan konsentrere seg om aktiv bruk av resultatene.

Lett tilgjengelige resultater

Resultatene presenteres på en pedagogisk måte, som identifiserer viktige styrker og utviklingsområder. Resultatene gjøres tilgjengelig både i PDF-format for presentasjon og utskrift, samt i Hjernen&Hjertets portalens rapportmodul.

All resultater gjøres hierarkisk tilgjengelig. Ledere på ulike nivå vil ha tilgang til resultatene fra alle enheter innen eget ansvarsområde.

Felles undersøkelse gir muligheter. I Hjernen&Hjertet kan brukerne sammenligne resultater fra undersøkelsen på tvers av virksomheter.
Rambøll garanterer at anonymitet og generelle føringer rundt personvern ivaretas i undersøkelsen.

Resultatene understøttes av skriftlige veiledninger av beste praksis for ansvarliggjøring og involvering av ledere og medarbeidere, samt oppfølging av resultatene.

Kort om Medarbeiderundersøkelse

  • Formål: Å skape et godt grunnlag utvikling av arbeidsmiljø med engasjement og trivsel.

  • Målrettet: Medarbeidere i skole, barnehage og utdanning.

  • Tidsforbruk: Fagperson snitt 9 minutter og foreldre i snitt 20 minutter.

  • Bakgrunn: Utviklet på bakgrunn av ”Engagement Scale”, utviklet av Rambøll Management Consulting. 
 

Les mer om andre moduler for forvaltning

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for å konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

TOPI

TOPI (Tidlig oppsporing og innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematisk identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Arnt Olaf Storeng

Managing Consultant

T: +47 945 26 452

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Medarbeiderundersøkelser med Rambøll, kan Arnt Olaf kontaktes for en uforpliktende dialog.