Nytt er at vi tilbyr Trivselsundersøkelsen til enkeltbarnehager til en pakkepris på 6000 NOK eks. mva. per barnehage per gjennomføring. 

Hva er inkludert i pakken?

Deltakelsen gir tilgang til Rambølls nettbaserte portal for Trivselsundersøkelsen.

I portalen får dere tilgang til alt dere trenger for å gjennomføre undersøkelsen:

  • Veiledninger til alle steg i prosessen
    - Inkluderer opplæringswebinar for administrator

  • Registrering av avdelinger/baser som skal delta

  • Selve undersøkelsesmodulen 

  • Rapporter for barnehage og avdelinger i etterkant av undersøkelsen

  • Tilgang til vår supporttjeneste på telefon og e-post i undersøkelsesperioden dersom dere trenger støtte eller hjelp

  • Barnehagen må selv sørge for nettbrett og øreklokker til gjennomføringen

Viktige datoer for vårens gjennomføring

Tidspunkt og aktivitet: 

15. september 2021: Frist for å registrere barnehagen for deltakelse
 
1. oktober 2021: Opplæringswebinar for administratorer (opptak legges ut i portalen)

1. oktober 2021: Pedagogiske ledere får tilgang til portalen

1. oktober - 1. november 2021: Samtykkeinnhenting og interne forberedelser 

1. november – 1. desember 2021: Gjennomføring av undersøkelsen

13. desember 2021 – Rapporter tilgjengeliggjøres i portal

16. desember 2021 – Analysewebinar med Rambøll

 

Benedikte Bakkeby Øverli

Konsulent

T: +47 993 77 933

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Trivselsundersøkelsen, kan Benedikte kontaktes for en uforpliktende dialog.