|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidlig oppsporing og innsats (TOPI)

Rambøll TOPI er et tidseffektivt og systematisk verktøy utviklet for å understøtte tidlig og forebyggende arbeid i barnehagen, og understøtter sporing av utsatte barn allerede fra første bekymring. 

 
 

Med Rambøll TOPI styrkes og kvalifiseres arbeidet med tidlig og forebyggende innsats i barnehagen. Gjennom enkle, men systematiske vurderinger av trivselen til alle barna blir det mulig å jobbe koordinert allerede fra første bekymring.

Trivselsvurderingene bygger på både fagpersonalets individuelle og felles vurdering, som sammen strukturerer en felles dialog omkring trivselen til barna.

Når en vurdering i Rambøll TOPI gir grunnlag for bekymring for et barn kan denne bekymringen konkretiseres og nyanseres ved å lage en ressursprofil på barnet. Ressursprofilen er bygget opp slik at den kan anvendes ved tverrfaglige møter, underretninger og dokumentasjon til videre arbeid hos PPT eller liknende.

Rambøll TOPI kan også brukes i arbeidet med trivselen til barn på tvers av barnehage og skole, og har direkte sammenheng med Rambøll Helse og Trivsel på skoleområdet.

Rambøll TOPI bygger på bruk av trivselsskjemaer, som er en sentral del av "opsporingsmodellen" som ble utviklet i forbindelse med den danske Sosialstyrelsens forskningsprosjekt "opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03