|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreldredialog

Med Rambøll Dialog struktureres dialogen mellom pedagoger og foreldre, med fokus på barnet sin utvikling, læring og trivsel. Verktøyet skaper oversikt over hvor og hvordan utviklingen til barnet kan støttes på en optimal måte.

 
 

Rambøll Dialog er et verktøy for understøttelse og strukturering av foreldresamtalene rundt barnet sin læring, utvikling, trivsel og helse i barnehagen. Verktøyet kan også anvendes til å dokumentere og reflektere over barnehagens samlede pedagogiske praksis.

Barnet sin utvikling vurderes av både foreldre og fagpersonalet i forkant av samtalen. Vurderingen tar utgangspunkt i  rammeplanens temaer samt relasjoner, trivsel og helse. Foreldrene til barnet deltar dermed aktivt og har mulighet for å forberede seg til den kommende samtalen om barnet.

Med utgangspunkt i dialogen med foreldrene om behovene, ressursene og utviklingen til barnet kan det formuleres avtaler og tiltak direkte i verktøyet slik at etterfølgende oppfølging av barnet blir understøttet på best mulig måte.

Rambøll Dialog er basert på Læringshjulet som er utviklet av Aarhus kommune og DPU(Danmarks institutt for pedagogikk og utdannelse)

Kontakt

Ta kontakt om du ønsker ytterligere informasjon om løsningen
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03