|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukerundersøkelser

Rambøll Brukerundersøkelse gjør det lett å gjennomføre, administrere og trekke ut resultater på tvers av kommunale målinger. I systemet automatiseres en rekke prosesser slik at du både sparer tid og sikrer høy kvalitet i gjennomføringen av undersøkelsen.

 
 

Rambøll Brukerundersøkelse er et verktøy for kommuner som har en ambisjon om å utvikle kvaliteten på tjenestene de yter til innbyggere - på tvers av tjenesteområder. Verktøyet gjør det lettere å omsette måling til handling og gjør kommunen i stand til å treffe informerte beslutninger.

Rambøll Brukerundersøkelse som strategisk samarbeidspartner

Arbeider kommunen med Rambøll Brukerundersøkelse i Hjernen&Hjertet, er det mulighet for å utvikle systemet til en strategisk samarbeidspartner. Det vil fremover være mulig å integrere brukerundersøkelser og interne medarbeiderundersøkelser slik at modulen blir en strategisk rapport som enkelt og effektivt gjør kommunen i stand til å treffe informerte og brukerdrevne beslutninger.

Ta gjerne kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med gjennomføring av brukerundersøkelser. 

Siri Storøy
Managing Consultant
T+47 920 51 223
Esiri.storoy@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03