|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehage

Hjernen&Hjertet - Barnehage hjelper kommuner og barnehagekjeder med å skape sammenheng og effektivtet i arbeidet med kvalitetsutvikling. Systemet understøtter oppfølging på de viktigste kvalitetsparameterne for god kvalitet og automatiserer en rekke aktiviteter og prosesser som danner grunnlag for løpende refleksjon og dialog - på alle nivåer.

 
 

På barnehageområdet består Hjernen&Hjertet av modulene beskrevet nedenfor. I modulene imøtekommes behov i forhold til å vurdere utvikling og trivsel, samt oppfølging på både barnegrupper og kommunalt nivå. Utviklingen dokumenteres og understøtter løpende dialog mellom foreldre og personale, personale og leder, og mellom leder og forvaltning.

FORELDREDIALOG
En aktiv inndragelse av foreldre er viktig i arbeidet med barns læring, utvikling og trivsel. Med modulen for Dialog understøttes dialogen mellom pedagoger og foreldre ved å ta utgangspunkt i fagpersonalets og foreldrenes innsikt om barnet sin trivsel, utvikling og helse. 

TIDLIG SPORING OG INNSATS (TOPI)
Tidlig innsats i forhold til utsatte barn har en positiv effekt både menneskelig og samfunnsmessig. Rambøll TOPI systematiserer trivselsvurderinger av alle barn i barnehagen på en enkel og tidseffektiv måte. Kommuner som benytter Rambøll TOPI arbeider mer målrettet og koordinert slik at det er mulig å spore utsatte barn tidligere enn ellers. 

TRIVSELSUNDERSØKELSE
Rambøll Management Consulting tilbyr Trivselsundersøkelse som nytt verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn mellom 4-6 år i barnehagen. Undersøkelsen legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

BRUKERUNDERSØKELSER
Kommuner og barnehagekjeder er ofte i en situasjon hvor brukernes tilbakemeldinger kommer til uttrykk i personlig kommunikasjon eller konkrete tilbakemeldinger. Med Brukerundersøkelsesmodulen kan kan kommunen lett samle inn generelle tendenser i holdninger, forventninger og ønsker fra brukerne. Denne informasjonen opparbeides systematisk slik at det er mulig å treffe informerte beslutninger, dele gode erfaringer og arbeide målrettet på områder hvor kvaliteten skal forbedres.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om våre løsninger for barnehage? Ta kontakt!
Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 959 18 869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll    Oslo@ramboll-management.com    22 52 59 03