|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehage

Hjernen&Hjertet - Barnehage hjelper kommuner med å skape sammenheng og effektivtet i arbeidet med kvalitetsutvikling. Systemet understøtter oppfølging på de viktigste kvalitetsparameterne for god kvalitet og automatiserer en rekke aktiviteter og prosesser som danner grunnlag for løpende refleksjon og dialog - på alle nivåer i kommunen.

 
 

Hjernen&Hjertet – Barnehage understøtter aktivitetene og prosessene som danner grunnlag sammenhengende arbeid med helse, trivsel, utvikling, erfaring og læring i barnehagen.

Systemet tar utgangspunkt i kravene i den norske rammeplanen og samler,sammenstiller og fremviser data fra en rekke kilder slik at det blir enkelt for de ansatte å få oversikt over kvalitetsarbeidet i barnehagen. I systemet får enkeltpersoner og grupper tilgang til alt fra foreldreundersøkelser til språkkartlegginger og trivselsvurderinger.  

De oversiktlige dashbordene og brukervennlige funksjonene i systemet gjør det effektivt og enkelt for de absatte å få oversikt over utvilingen i barnehagen.

Ønsker du å høre mer om våre løsninger for barnehage? Ta kontakt!

Clas Lenz
Clas Lenz
Managing Consultant
T+47 9591 8869
Eclas.lenz@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.no  -  utskrevet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll