Talende spørreskjema med fargeikoner

Trivselsundersøkelse er utformet med et talende spørreskjema som sikrer at alle barn i målgruppen kan gjennomføre undersøkelsen uten å kunne lese. Dermed får alle barna muligheten til å si sin mening om trivselen i barnehagen.

Spørsmålene er tilpasset barnets alder, forståelse og kontekst. Undersøkelsen er laget i samarbeid med forskning, ansatte i barnehage samt barna selv. Undersøkelsen er grundig testet ut i barnehager.

> Se vårt nåværende tilbud for trivselsundersøkelsen her

Gir grunnlag for videre arbeid

Du vil oppleve mange fordeler ved å bruke trivselsundersøkelsesvektøyet. Med vektøyet kan fagfolk

  • Gir validerte resultater om leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Alle spørsmålene er validert statistisk – slik at vi er sikre på at barna forstår spørsmålene og svarer konsistent. Spørreskjemaene har god målesikkerhet. 

  • Legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

  • Sikrer barnets personvern og anonymitet. Barnets ID og besvarelse er ikke knyttet sammen. Videre sikrer sensitivitetsregler at ingen resultater vises i utvalg med færre enn fem respondenter.

  • Gjennomføres i en nettbasert løsning. Løsningen er meget fleksibel, og oppfyller krav til universell utforming på nett. Både selve spørreskjemaet og rapporteringsportalen for brukere er tilgjengelig i de vanligste nettleserne, både på PC, nettbrett, og også smarttelefon. Dette gir mulighet for en enkel og brukervennlig administrasjon av undersøkelsen.

  • Inneholder en brukervennlig rapporteringsmodul som gir barnehagens ansatte tilgang til å analysere resultater, sammenhenger og trender i egen virksomhet. Virkomhetstilpassede rapporteringer sikrer enkel oppfølging av resultatene.

Kort om Trivselsundersøkelsen

  • Formål: Å vurdere og dokumentere barnegruppens trivsel og relasjoner i barnehagen.

  • Målrettet: Barn i alderen 4-6 år.

  • Utføres av: Barna selv (de yngste med støtte fra voksne).

  • Bakgrunn: Verktøyet er utviklet i samarbeid med Oslo Kommune.

Les mer om andre moduler til barnehage

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Tversplattform

Tversplattformen er en samarbeidsplattform, som understøtter det tverrfaglige samarbeide omkring et konkret barn. Med Tversplattform er det mulig å samle all relevant information og materiale fra forskjellige interessenter på ett og samme sted og således skape en koordinert innsats omkring barnets situasjon.

Les mer om Tversplattform

Benedikte Bakkeby Øverli

Konsulent

T: +47 993 77 933

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Trivselsundersøkelsen, kan Benedikte kontaktes for en uforpliktende dialog.