Talende spørreskjema med fargeikoner

Trivselsundersøkelse er utformet med et talende spørreskjema som sikrer at alle barn i målgruppen kan gjennomføre undersøkelsen uten å kunne lese. Dermed får alle barna muligheten til å si sin mening om trivselen i barnehagen.

Spørsmålene er tilpasset barnets alder, forståelse og kontekst. Undersøkelsen er laget i samarbeid med forskning, ansatte i barnehage samt barna selv. Undersøkelsen er grundig testet ut i barnehager.

> Se vårt nåværende tilbud for trivselsundersøkelsen her

Gir grunnlag for videre arbeid

Du vil oppleve mange fordeler ved å bruke trivselsundersøkelsesvektøyet. Med vektøyet kan fagfolk

  • Gir validerte resultater om leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Alle spørsmålene er validert statistisk – slik at vi er sikre på at barna forstår spørsmålene og svarer konsistent. Spørreskjemaene har god målesikkerhet. 

  • Legger til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og foreta mer kvalifiserte beslutninger om oppfølging av barnas livsverden og interaksjon med andre.

  • Sikrer barnets personvern og anonymitet. Barnets ID og besvarelse er ikke knyttet sammen. Videre sikrer sensitivitetsregler at ingen resultater vises i utvalg med færre enn fem respondenter.

  • Gjennomføres i en nettbasert løsning. Løsningen er meget fleksibel, og oppfyller krav til universell utforming på nett. Både selve spørreskjemaet og rapporteringsportalen for brukere er tilgjengelig i de vanligste nettleserne, både på PC, nettbrett, og også smarttelefon. Dette gir mulighet for en enkel og brukervennlig administrasjon av undersøkelsen.

  • Inneholder en brukervennlig rapporteringsmodul som gir barnehagens ansatte tilgang til å analysere resultater, sammenhenger og trender i egen virksomhet. Virkomhetstilpassede rapporteringer sikrer enkel oppfølging av resultatene.

Kort om Trivselsundersøkelsen

  • Formål: Å vurdere og dokumentere barnegruppens trivsel og relasjoner i barnehagen.

  • Målrettet: Barn i alderen 4-6 år.

  • Utføres av: Barna selv (de yngste med støtte fra voksne).

  • Bakgrunn: Verktøyet er utviklet i samarbeid med Oslo Kommune.

Les mer om andre moduler til barnehage

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

BTI-plattformen

BTI-plattformen er en samarbeidsplattform, som understøtter det tverrfaglige samarbeide omkring et konkret barn. Med BTI-plattformen er det mulig å samle all relevant information og materiale fra forskjellige interessenter på ett og samme sted og således skape en koordinert innsats omkring barnets situasjon.

Les mer om BTI-plattformen

Benedikte Bakkeby Øverli

Konsulent

T: +47 993 77 933

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Trivselsundersøkelsen, kan Benedikte kontaktes for en uforpliktende dialog.