Kvalifiserer foreldresamarbeidet

Barnets foreldre er de viktigste samarbeidspartnerne i arbeidet med barnets trivsel, læring, utvikling og dannelse og foreldrene deltar aktivt gjennom Dialog.

Dialogverktøyet tilbyr en struktur for foreldresamtalen og tar utgangspunkt i 18 spørsmål vedrørende barnets utvikling basert på Rammeplanens fagområder. Spørrerammen inneholder også tilleggsspørsmål omkring barnets relasjoner, helse og trivsel. For kommuner som er opptatt av overganger og sammenheng til skolen er det mulig å åpne for ytterligere spørsmål vedrørende barnets allsidige utvikling.

Spørsmålene til foreldre og fagpersonale er identiske og tilsammen danner deres besvarelse et godt utgangspunkt for en konstruktiv dialog omkring barnets kompetanser og utviklingsretning.

 

Fra overblikk til handling

Dialog er et faglig refleksjonsverktøy for det pedagogiske personale. Arbeidet med redskapet gir overblikk og klarhet over det enkelte barn samt barnegruppens kompetanser og utviklingsmuligheter. 

Barnets og gruppens kompetanser visualiseres i en spindelvevsgrav som både gir overblikk og dokumenterer utviklingen over tid. Spindelen kan anvendes til pedagogisk refleksjon over sammenhengen mellom det pedagogiske leke- og læringsmiljø og de kompetanser og utviklingsmuligheter, som kan observeres i barnegruppen.

Som understøttelse til den videre innsatsen er det i Hjernen&Hjertet mulig å fastsette og beskrive oppfølging, lage interne notater og utarbeide en strukturert overgangsbeskrivelse. Systemet tilbyr automatisk påminnelser for oppfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering av materiale både i og imellom Barnehage og skole.

 

Kort om Dialog

  • Formål: Å skape et godt grunnlag for det løpende samarbeide og dialogen med foreldre omkring barnets kompetanser og utviklingspotensialer.

  • Målrettet: Barn i alderen 0 til 7 år – i Barnehage og førskolen.

  • Utfylles av: Fagperson og foreldre.

  • Tidsforbruk: Fagperson snitt 9 minutter og foreldre i snitt 20 minutter.

  • Bakgrunn: Utviklet på bakgrunn av ”Læringshjulet”, opprinnelig utviklet av Aarhus Kommune og anvendes til status-utviklingssamtaler.

Les mer om andre moduler til barnehage

TOPI

TOPI (Tidlig Oppsporing og Innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematiske identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vide mer

Vil du vite mer om Hjernen&Hjertet, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.