Styrker samarbeide på tvers

Tvers er et redskap som understøtter samarbeidet på tvers av fagområder. Det gjør at du kan støtte barna hvor det er behov for å involvere eksterne samarbeidspartnere, for best mulig å støtte barnets utvikling og trivsel. 

Med Tversplattform er det mulig å:

 • Innhente samtykke fra foreldre og foresatte til involvering av eksterne samarbeidspartnere
 • Invitere tverrfaglige samarbeidspartnere inn i systemet
 • Utarbeide en felles forståelsesramme for barnets situasjon på bakgrunn av SOS-metoden (Signs of safety)
 • Håndtere møtekalender, referater og avtaler
 • Dele relevant materiale med andre fagpersoner og foreldre
 • Utarbeide handleplaner/fokuspunkter
 • Samle alle relevante opplysninger og dokumenter omkring et konkret barn ett og samme sted

Understøtter bedre planlegning

Tvers inneholder en rekke elementer og funksjoner som kan anvendes samlet eller enkeltvis:

 • Model til at oppnå en felles forståelsesramme ut fra SOS-modellen (Signs og Safety)
 • Mulighet for å håndtere møter med dagsorden, referater, avtaler mm.
 • Mulighet for å legge ved materialer og relevante dokumenter
 • En automatisk generert rapport som samler all relevant informasjon fra barnets tversforløp

Tvers er et selvstendig modul i ”Hjernen&Hjertet” som er Rambølls løsning til å arbeide med utvikling av kvalitet i barnehage og i skole. Tversplattformen kan benyttes som et selvstendig verktøy, men spiller tett sammen med følgende verktøyene, TOPI, Ressursprofilen, Fokuspunkter og Foreldreportalen.

Kort om Tversplattformen

 • Formål: Sikre den tverrfaglige innsatsen rundt barn som trenger særlig oppfølging. 

 • Målrettet: Oppfølgingen av barn og unge i alderen 0 - 18 år.

 • Utfylles av: Fagpersonene i det tverrfaglige samarbeidet rundt barnet. 

 • Bakgrunn: Er basert på ”tværsplattformen” som er utviklet i samarbeid med Esbjerg Kommune i Danmark.

Les mer om andre moduler til barnehage

TOPI

TOPI (Tidlig Oppsporing og Innsats) styrker og kvalifiserer arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen gjennom systematiske identifisering av barns trivsel og utvikling. Verktøyet sikrer en koordinert innsats allerede fra første bekymring.

Les mer om TOPI

Ressursvurdering

Som ledd i kommunens understøttelse av barn og unges trivsel tilbyr Ressursvurdering en mulighet for at konkretisere og nyansere en eventuell bekymring for et barns trivsel og utvikling på bakgrunn av ICS-metoden.

Les mer om Ressursvurdering

Clas Lenz

Managing Consultant

T: +47 959 18 869

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Vil du vite mer om Tversplattformen, kan Clas kontaktes for en uforpliktende dialog.